ZÁKLADNÍ INFORMACE

19. 11. – „předprogram“

20. 11. – „hlavní program“

Motto: „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi !“ Sk 26, 16


Akce je určena pro mladé 14 – 30 let (pro individuální případy nesplňující tento rozsah nás kontaktujte).

Na tuto akci je nutné se přihlásit.

Účastnit se je možné obou dní nebo jen sobotního hlavního programu.

TADY TO SPOLEČNĚ ODSTARTUJEME!


předprogram (19. 11.)

18:00 dobrovolná mše svatá

 • bazilika

19:00 registrace

 • vestibul SGV

19:30 zahájení

19:45 večeře

20:30 hry

21:00 volný večer

 • večer u cimbálu – možnost se naučit cimbálové tance
 • Slovanský sál

23:00 oficiální ukončení programu

hlavní program (20. 11.)

8:00 registrace

 • vestibul SGV

8:45 zahájení

 • Slovanský sál

9:00 kazecheze

 • P. Herold– „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl!“

10:00 diskuse

11:00 možnost zpovědi

11:30 mše svatá

 • arcibiskup Jan Graubner
 • bazilika
 • otevřená široké veřejnosti

12:30 společná fotka

CENA

předprogram: 70,-
hlavní program: 30,-


UBYTOVÁNÍ

spaní ve třídách na karimatkách

JÍDLO

večeře z vlastních zásob
snídaně (pro předprogram)
občerstvení po celou dobu programu zajištěno

CO SE SEBOU

předprogram: spacák, karimatku, osobní věci, páteční večeři, 70,-
hlavní program: 30,-

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ NA DĚSU

 • očkovaní: potvrzení o očkování
 • neočkovaní: možnost zakoupení testu na DĚSu (50Kč), nebo potvrzení o testování (podle platnosti epidemiologických opatření)