Co je Mary’s Meals, proč je Mary’s Meals

Jsme nízkonákladovou charitou s jednoduchou myšlenkou, která funguje: zajištěním jednoho vydatného jídla v místě vzdělávání přilákat děti do školních tříd, aby získaly vědomosti, které jim v budoucnu mohou pomoci vymanit se z chudoby.

Mary’s Meals je pojmenováno po Marii, matce Ježíšově, která vychovala své vlastní dítě v chudobě. Naše hnutí je založeno na vzájemné úctě a spojuje všechny lidi bez ohledu na jejich vyznání.

Naší vizí je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání. Společně věříme, že v tomto bohatém světě toho lze dosáhnout.

zdroj: https://www.marysmeals.cz/uzitecne-odkazy/o-marys-meals/


UH mládež a Mary’s Meals

Ke konci roku 2018 začal tým děkanátních animátorů pořádat na každé studentské mši sv. sbírku pro Mary’s Meals. Cílem této sbírky je vybrat minimálně 421,- což je částka k zajištění jednoho jídla denně pro jedno dítě na celý školní rok. Děkujeme všem mladým i farníkům, že součet všech prostředků byl vždycky vyšší než je cílová částka. Mnohdy dokonce několikanásobná. Jste opravdu skvělí, protože i když jsme jednou zapomněli vzít kasičku a sbírka oficiálně neproběhla, i tak jste sami od sebe dary dávali. Upřímné Pán Bůh zaplať!


Další akce se sbírkou na Mary’s Meals:
DĚS 2020 (4. 4. 2020),
Studna s buřtem (červen 2020)


A kolik se přesně vybralo?

  • Studna s večerem chval (13. 12. 2019) – 530,-
  • Studna s hostem (23. 11. 2019) – 1 100,-
  • Cimbálová Studna (18. 10. 2019) – 3 124,-
  • Studna s night challenge (14. 6. 2019) – 3 612,-
  • Studna s křížovou cestou (15. 3. 2019) – 3 227,-
  • Studa s večerem chval (14. 12. 2018) – 3 116,-
  • DĚS 2018 (24. 3. 2018) – 2 500,- (výtěžek z prodeje knih + dar)

Celkem jsme vybrali: 17 209,-
Částka vystačí pro počet dětí: 40,8