Nikdy dříve nepsal papež mladým konkrétněji.

Dopis papeže Františka je především určen nám mladým lidem.

  • ,,Chceš-li jít rychle, jdi sám. Chceš-li dojít daleko jdi s druhými.“ ChV 167
  • ,,…pro mladého člověka je typické, že sní o velkých věcech, hledá široké obzory, snaží se stále o víc, má chuť dobývat svět, dokáže přijímat náročné nabídky a chce ze sebe vydat to nejlepší, aby vytvořil něco lepšího.“ ChV 15
  • …ztrácíme čas tázáním se: Kdo jsem já? Můžeš se ptát sám sebe, kdo jsi, a celý život hledat kdo jsi. Ale zeptej se: Pro koho tu jsem? ChV 286
  • I když existují mladí lidé, kteří jsou spokojení s církví, jež si je v pokoře jista svými dary a dokáže konat poctivou bratrskou kritiku, jsou také jiní, kteří si přejí, aby církev více naslouchala a aby neustále nezavrhovala svět. ChV 41
,,S velikou láskou píšu všem mladým křesťanům tuto apoštolskou exhortaci. … V některých odstavcích tudíž budu mluvit přímo k mládeži a v jiných zase ukážu obecnější zásady pro rozlišování v církvi.“