Animátoři UH a o. Radim zvou všechny mladé na akce děkanátu.

Skrze tyto akce chceme nejenom spojovat různá společenství v děkanátě, ale také nabídnout zapojení jednotlivcům, kteří ve své farnosti společenství nemají. Veškeré informace ke každé akci publikujeme na tomto webu i na sociálních sítích.

cimbálová STUDNA20. 9. 2019
STUDNA s hostem18. 10. 2019
Děkanátní vybíjená 23. 11. 2019
chválová STUDNA13. 12. 2019
KALČOCUPleden
MAZECúnor
DĚS (děkanátní setkání mládeže)3. – 4. 4.
MĚSTSKÁ HRAkvěten
STUDNA s buřtemčerven