Godline je zaměřen na rozvoj duchovního života. Nepůjde však o šňůru přednášek nebo katechezí, kterých by ses musel účastnit. Spíše se jedná o tvoji osobitou cestu podle toho, jak tě vede sám Duch svatý, kterého více zveš do svého života.
Co je podmínkou účasti? ODVAHA NECHAT VÍCE BOHA PUSTIT DO VLASTNÍHO ŽIVOTA


Co se očekává? KONTAKT S BOŽÍM SLOVEM A OCHOTA SDÍLET VÍRU S DRUHÝMI


Co získáš? SCHOPNOST NASLOUCHAT DUCHU SVATÉMU


Co je bonusem? DOPROVÁZENÍ KNĚZEM


OD LISTOPADU DO ČERVNA BUDEME KRÁČET V TÉMATU:


Cesta do země Zaslíbené


Je to aplikace příběhu Exodu do našeho života, který začíná v otroctví Egypta, pokračuje cestou pouští a vrcholí v radosti země Zaslíbené. Na každý týden jsou vypsány tři biblické texty, které účastník Godlinu v modlitbě promýšlí a po dvou týdnech sdílí v tzv. nitích (nit = vytvořená trojice přátel).
Do duchovního deníku, který na začátku cesty obdržíš, si zapisuješ vše, co tě v průběhu modlitby i celé cesty potkává. Zdá se, že půjde o neobyčejné dobrodružství.
Tak neváhej a pojď s námi!
PŘIHLAŠ SE NA MAIL ▶️RADIM.KUCHAR@SGV.CZ ◀️

Přihlásit se můžeš rovnou ve trojici, ale i jako jednotlivec a my ti trojici pomůžeme vytvořit.