PÁTEK

18:00
18:15 – 19:45
19:00 – 19:45
20:00 – 20:10
20:10 – 20:55
21:00 – 21:55
22:00
00:00

Mše
Registrace
Večeře z vlastních zásob
Zahájení
Seznamky
Chvály
Večerní program
Večerka

SOBOTA

7:30
7:50
8:00
8:10
9:00
9:15 – 9:45
9:45
10:00 – 11:30
12:00
12:05 – 12:40
12:45 – 13:45
13:45 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 15:45
16:00

Budíček
Ranní modlitba
Registrace
Snídaně
Zahájení
Katecheze
Svačina
Skupinky (hra)
Anděl Páně
Oběd  
Polední klid 
Setkání v kapli
Workshop
Úklid
Mše